menu

HISTORIE AZORSKÝCH OSTROVŮ

Azorské ostrovy vznikly cca před 20 miliony let v důsledku vulkanické činnosti. Ostrovy byly dlouhou dobu obestřeny mnohými tajemstvími a v minulosti byl některými ztotožňován s bájnou Atlantidou.

Nejstarší obyvatele ostrovů představovali starověcí Féničané (11. století př.n.l.). Poté tu sídlili Kartaginci, Arabové, Normané a Janové. Žili však zde jen přechodně. Od 14. století se Azory začínají objevovat na mapách.

O objevení souostroví se zasloužili v roce 1427 Portugalci, kteří je pojmenovali podle poletujících jestřábů „açores“. Později se sice ukázalo, že nešlo o jestřáby, ale o káňata – název už se však nezměnil. Expedice vedené Jindřichem Mořeplavcem nejdříve objevili ostrov Santa Maria a postupně byly objevované i další zbylé ostrovy. Docházelo zde ke kolonizaci a osidlování. Nejvíce přistěhovalců bylo mezi Vlámy. V průběhu 15. a 16. století sem připluli první kolonisté z Portugalska a Flander, kteří sebou přivezli skot, kukuřici a vinnou révu.Portugalští mořeplavci začali objevovat krásy Azorských ostrovů, a tak došlo k velmi intenzivnímu osidlování některých ostrovů. V 16. A 17. století se Azorské ostrovy staly velmi důležitými a to hlavně pro obchod. Sloužily totiž jako orientační bod a zároveň navigační maják lodím, které cestovali mezi Orientem, Evropou a Amerikou. Přístavy na ostrovech tedy velmi prosperovaly díky obchodu s Novým světem. Obchodní lodě se ale velmi často stávaly také velkým lákadlem pro piráty a korzáry.

Během dalších století se Azorské ostrovy začaly rozvíjet a to hlavně v rybaření a v zemědělství.

V 19. století se pak Azory staly zastávkou amerických velrybářských lodí a během 20. století zde byly vybudovány meteorologické stanice, vojenské letecké základny a stanice transatlantických kabelových společností. Na ostrovech dnes žije okolo 250 tisíc obyvatel, jejichž zdrojem obživy je lov ryb, chov dobytka a provoz mléčných farem. Jejich pohostinnost snad nezná hranic, na turisty jsou velmi milí a usměvaví. Většina ze zdejších obyvatel se snaží dodržovat místní zvyky a tradice.

I když jsou Azorské ostrovy pořád součástí Portugalska, dnes mají svou vlastní vládu i parlament.